mưa sao băng Eta Aquarids

Các hiện tượng thiên văn quan sát được từ Việt Nam trong năm Bính Thân

mua-sao-bang 18. Đêm 13, 14/12: Mưa sao băng Geminids. Đây là trận mưa sao băng lớn nhất trong năm với cực điểm có thể lên tới 120 vệt sao băng mỗi giờ. Trung tâm của mưa sao băng này là chòm sao Gemini. Thời điểm này, ánh trăng sẽ là cản trở lớn đối với việc more »